Důchod se vyplácí dopředu.

Po internetu koluje mnoho polopravd a mýtů o výplatě důchodu a jednou z nich je také informace o výplatě důchodu po zemřelém. Pro záčátek je třeba, aby zazněla jedna zásadní informace: DŮCHOD SE VYPLÁCÍ DOPŘEDU! A neplatí, že když dostanete důchod např. 8. března, že je vyplacený na březen. Pokud má důchodce splatnost důchodu osmého dne v měsíci, jde o vyplacený důchod na období od tohoto dne do dne předcházejícímu tomuto datu v následujícím měsíci.

Např. důchodce má důchod výplacený 8. března (splatnost důchodu je osmého). Potom se jedná důchod na období od 8. března do 7. dubna.
důchod na období od tohoto dne do dne předcházejícímu tomuto datu v následujícím měsíci.

Např. důchodce má důchod výplacený 8. března (splatnost důchodu je osmého). Potom se jedná důchod na období od 8. března do 7. dubna.

Vrací se po úmrtí část důchodu?

Odpověď na otázku, zda se po úmrtí vrací část důchodu je jednoduchá. Ne, nevrací. Pokud si tedy vezmeme na pomoc předchozí příklad a důchodce, který si důchod vybral 8. března např. 17 března zemřel, žádná část již vyplaceného důchodu se nevrací a to i přesto, že důchod byl vyplacen až do 7. dubna, jak jsme si vysvětlili výše.

Dokonce pokud by důchodce, který má splatnost důchodu 8. dne v měsíci v tento den zemřel, má nárok (příp. pozůstalí, pokud si důchod nestačil vyzvednout) na tento důchod.

Úmrtí důchodce nahlásí matrika

Podle § 11 zákona o organizaci a aprovádění sociálního zabezpečení jsou povinny příslušné úřady pověřené vedením matrik písemně sdělovat České správě sociálního zabezpečení v Praze údaje o úmrtí občanů starších 15 let, a to do dvou týdnů ode dne zápisu do příslušné matriky. Nahlásit úmrtí důchodce tedy na ČSSZ nemusíte.

Po úmrtí zůstal nevyplacený důchod, kdo ho získá?

Občas se u důchodů vyplácených v hotovosti poštou stane, že vzhledem např. k nemoci si důchodce před svou smrtí důchod již nestihl vyzvednout. Komu pak bude náležet? Na tuto situaci myslí zákon o důchodovém pojištění v § 63, kde se uvádí:

Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

V případě společné domácnosti u výše uvedených osob (s vyjímkou dětí) se důchod nestává předmětem dědictví. Pokud výše uvedených osob není, dů
PIETA Dana Bakešová
IČO: 162 53 612
sídlo: Palackého nám. 144
Skuteč 539 73

Kancelář Svratka:

Palackého 27
Svratka 592 02

tel.č.  723 969 940

Otevřeno:  Po až Pá: 08:00 - 13:00

email: pieta.svratka@seznam.cz

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých:
723 969 940
Vážení občané,

každého z nás potká v životě smutná chvíle, kdy vyprovázíme na poslední cestu blízkého člověka. V tento okamžik je tu pro Vás pohřební služba Pieta s místem pobočky Svratka, Palackého 27.

Zajistíme Vám důstojné rozloučení se všemi pietními službami, a to jak v církevních budovách, tak ve smutečních síních dle Vašeho přání a výběru.


V případě potřeby volejte 731 303 339, 603 474 254.

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých: 723 969 940.
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one