Nárok na sirotčí důchod v roce 2013

K výplatě sirotčího důchodu je třeba splnit následující podmínky.
Kdy je nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li

a) rodič (případně osvojitel) dítěte, nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok invalidní důchod (od 1.1.2012 stačí ke získání nároku na výplatu sirotčího důchodu získání poloviny potřebné doby pojištění pro invalidní důchod - tedy z posledních 10ti let před úmrtím stačí 2,5 roku doby pojištění, u pojištěnce staršího 38 let také stačí mít pojištěných 5 let z posledních 20, mírnější podmínky jsou také u pojištěnců do 28 let) nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění podmínek stanovených výše nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů.
Žádost o sirotčí důchod
Co budete potřebovat k žádosti o sirotčí důchod?

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu:

občanský průkaz

rodný list sirotka

úmrtní list

potvrzení o studiu

Jestliže zemřelý nebyl poživatelem důchodu bude třeba dále doložit:

doklady o studiu/učení - výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom

vojenská knížka, příp. propouštěcí list zemřelého muže

rodné listy dětí zemřelé ženy

potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce

evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)

potvrzení zaměstnavatele ve smyslu §83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)

V případě, že sirotek žádá o zasílání sirotčího důchodu na svůj účet, dokládá Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.
Výpočet sirotčího důchodu
Výše sirotčího důchodu

Výše základní výměry sirotčího důchodu činí v roce 2013 2330 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.
PIETA Dana Bakešová
IČO: 162 53 612
sídlo: Palackého nám. 144
Skuteč 539 73

Kancelář Svratka:

Palackého 27
Svratka 592 02

tel.č.  723 969 940

Otevřeno:  Po až Pá: 08:00 - 13:00

email: pieta.svratka@seznam.cz

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých:
723 969 940
Vážení občané,

každého z nás potká v životě smutná chvíle, kdy vyprovázíme na poslední cestu blízkého člověka. V tento okamžik je tu pro Vás pohřební služba Pieta s místem pobočky Svratka, Palackého 27.

Zajistíme Vám důstojné rozloučení se všemi pietními službami, a to jak v církevních budovách, tak ve smutečních síních dle Vašeho přání a výběru.


V případě potřeby volejte 731 303 339, 603 474 254.

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých: 723 969 940.
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one