Nárok na vdovecký důchod v roce 2013

Nárok na výplatu vdoveckého důchodu v roce 2013 určuje zákon o důchodovém pojištění. K výplatě vdoveckého důchodu je třeba splnit následující podmínky.
Nárok na vdovecký důchod

Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která
a) byla poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu.


Jak dlouho bude vdovecký důchod vyplácen?

Vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manželky.

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdovec nárok na vdovecký důchod v následujících případech (pro určení, které znění zákona pro vás bude platit je rozhodující datum úmrtí manželky):

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. do 31.12.2009
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhl věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovecký důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených výše do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. do 31.12.2011
viz výše, pouze změna u bodu e)
e) dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. od 1.1.2012
viz výše, pouze změna u obnovy
Nárok na vdovecký důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených výše do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovecký důchod.
Co budete potřebovat k žádosti?

Pokud byla zemřelá poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu:

občanský průkaz

oddací list

úmrtní list

Jestliže zemřelá nebyla poživatelkou důchodu je třeba dále doložit:

doklady o studiu/učení - výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom

rodné listy dětí zemřelé

potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce

evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byla zemřelá v době smrti zaměstnaná)

potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, jestliže byla zemřelá v době smrti zaměstnaná)

Dále je třeba doložit:

Je-li vdovec zaměstnaný, dokládá potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., také za sebe (stačí potvrdit bod 1 - srážky ze mzdy).

Bude-li vdovec žádat také o sirotčí důchody, musí doložit také rodné listy dětí a potvrzení o jejich studiu (jestliže již nejsou na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je nutné dokládat i v případě, že o sirotčí důchod si budou žádat sami děti. Dále je nutné doložit Žádost o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet, chce-li vdovec pobírat důchod na svůj bankovní účet.
Výše vdoveckého důchodu

Výše základní výměry vdoveckého důchodu činí v roce 2013 2330 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok manželka v době smrti.

V případě, že pozůstalý již pobírá invalidní nebo starobní důchod, vyplácí se pouze polovina procentní výměry vdoveckého důchodu, tedy čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelé a základní výměra se již k vdoveckému důchodu nevyplácí.
PIETA Dana Bakešová
IČO: 162 53 612
sídlo: Palackého nám. 144
Skuteč 539 73

Kancelář Svratka:

Palackého 27
Svratka 592 02

tel.č.  723 969 940

Otevřeno:  Po až Pá: 08:00 - 13:00

email: pieta.svratka@seznam.cz

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých:
723 969 940
Vážení občané,

každého z nás potká v životě smutná chvíle, kdy vyprovázíme na poslední cestu blízkého člověka. V tento okamžik je tu pro Vás pohřební služba Pieta s místem pobočky Svratka, Palackého 27.

Zajistíme Vám důstojné rozloučení se všemi pietními službami, a to jak v církevních budovách, tak ve smutečních síních dle Vašeho přání a výběru.


V případě potřeby volejte 731 303 339, 603 474 254.

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých: 723 969 940.
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one